سنگ تراورتن ابیانه

سنگ تراورتن ابیانه به واسطه رنگ سفید و نمای زیبا یکی از گذینه های جذاب برای انتخاب سنگ نما میباشد. درجه براق بودن این سنگ پس از ساب بسیار زیاد و موجب می گردد بسیاری از معماران آن را به عنوان سنگ مناسب برای نما انتخاب کنند. اگرچه مقاومت آن نسبت به بقیه انواع سنگ تراورتن کمتر است. در بسیاری از نماهای کلاسیک و فضاهای داخلی و خارجی کاربرد دارد. برش این سنگ به صورتی است که هیچ گونه موجی در آن مشاهده نگردد.

قیمت:تومان