سنگ مرمریت خور

کاربرد این نوع سنگ بیشتر در نما  خارجی و راه پله می باشد.معمولاً با رنگهای روشن به صورت یکدست کار برده می شود. دارای نقش و نگار طبیعی قرمز رنگ و فسیل است. رنگ اصلی آن کرم مایل به صورتی است که هر چه متمایل به رنگ کرم باشد، مرغوبتر است.

قیمت:تومان