سنگ مرمریت نجف آباد

سنگ مرمریت نجف آباد یکی از زیباترین سنگ های تیره از دیرباز می باشد. رگه های سفید آن در ترکیب با یکدیگر زیبایی خاصی را در نما بوجود می آورد. مقاومت آن در برابر ضربه مناسب است و جذب آب آن پایین میباشد اما در نماهای خارجی به مرور زمان تیره می گردد. بسیار سطح ظاهری آن براق می باشد که پس زمینه مشکی آن را در کنار خطوط سفید بهتر نمایش می دهد. قیمت این سنگ به عوامل زیادی از جمله ضخامت و ابعاد و ظاهر آن بستگی دارد. بسیاری این سنگ را با مرمریت لاشتر به دلیل شباهت ظاهری زیاد مقایسه می کنند.