سنگ چینی ازنا

سنگ چینی ازنا یکی از زیباترین و معروفترین  سنگهای مورد استفاده در محیط های داخلی ساختمان می باشد. رنگ روشن آن باعث می شود که محیط بزرگتر به نظر برسد و رگه های زیبایی آن امکان استفاده به صورت بوک مچ و فورمچ را میدهد. از نظر مقاومت در براب ضربه و سایش مقاوم است ولی به دلیل وزن مخصوص بالا بایستی از اسکوپ برای اجرای آن استفاده گردد. جذب آب این سنگ بسیار پایین بوده لذا در محیط های مرطوب کاربرد دارد. درجه ساب پذیری این سنگ بسیار بالا و به صورت آینه ای شکل می باشد لذا در مکانهای عمومی و لوکس کاربرد فرآوانی دارد.